قوانین و شرایط گوشی های با رجیستری و بدون رجیستری

مشتریان گرامی با توجه به تغییر شرایط رجیستری تلفن همراه از تاریخ ۹۸/۰۳/۰۱، فروش دستگاه ها تلفن همراه با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.

رجیستر شده با کد فعال سازی : این گوشی ها حاوی کد فعالسازی تلفن همراه در شبکه داخل ایران بوده و خریدار محترم از لحظه دریافت گوشی تلفن همراه می تواند آن را فعالسازی نماید.

بدون رجیستری : این گوشی ها حاوی کد فعالسازی تلفن همراه در شبکه داخل ایران نبوده و خریدار محترم پس از دریافت گوشی تلفن همراه می تواند شخصا اقدام به دریافت کد فعالسازی نماید. برای دریافت کد فعالسازی از طریق سامانه رجیستری مسافری مدارک زیر مورد نیاز است:

۱- گذرنامه ای که طی ۹۰ روز گذشته مهر ورودبه کشور جمهوری اسلامی ایران در آن درج شده باشد.

۲- شماره تلفن همراه و کد ملی مرتبط با گذرنامه ذکر شده در بند ۱

۳- عدم استفاده از رجیستری مسافری برای مشخصات ذکر شده در بند ۱ و ۲ از تاریخ ۹۸/۰۱/۰۱

* در صورت داشتن شرایط فوق الذکر می توانید گوشی های بدون رجیستری را تهیه فرمایید. پرداخت هزینه رجیستری بر عهده خریدار محترم می باشد.