فروشگاه اینترنتی تک زنبیل

رستوران

Showing 1–36 of 130 results


آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ

۴,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک

۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

آش رشته مخصوص

۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
بالنگ

بالنگ

۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
ترشی فلفلی

ترشی فلفلی

۴,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
ترشی لیته

ترشی لیته

۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

ترشی مخلوط

۴,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
ته چین

ته چین

۳۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

چلو جوجه کباب

۲۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۹,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

چلو جوجه کباب معمولی

۳۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

چلو خورشت بادمجان

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

چلو خورشت کرفس

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو خورشت هویج

چلو خورشت هویج

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو خورشت هویج

چلو خورشت هویج

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو ساده

چلو ساده

۱۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

چلو ساده

۱۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

چلو کباب بختیاری

۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو کباب برگ

چلو کباب برگ

۷۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

چلو کباب برگ

۸۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

چلو کباب سلطانی

۹۹,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

چلو کباب صدر اعظم

۸۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو کوبیده

چلو کباب کوبیده

۳۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

چلو کباب کوبیده مخصوص

۴۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مكان گيرنده

چلو کباب کوبیده معمولی

۳۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو کباب میکس

چلو کباب میکس

۳۶,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۶۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

چلو مرغ سرخ شده

۳۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
با مجوز رسمی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک