فروشگاه اینترنتی تک زنبیل

خشکبار و شیرینی

نمایش یک نتیجه


آجيل چهارمغز خام فله (250 گرم)

آجیل چهارمغز خام فله (۲۵۰ گرم)

۷۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو خشک نمكی مانی (40 گرم)

آلبالو خشک نمکی مانی (۴۰ گرم)

۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
آلو خشک برقانی برتر (250 گرم)

آلو خشک برقانی برتر (۲۵۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
آلو قرمز خشک فله (250 گرم)

آلو قرمز خشک فله (۲۵۰ گرم)

۸,۵۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
بادام زمينی روكش دار با طعم پنير ناچو الینا (20 گرم)

بادام زمینی روکش دار با طعم پنیر ناچو الینا (۲۰ گرم)

۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
بادام زمینی نمکی مزمز (35 گرم)

بادام زمینی نمکی مزمز (۳۵ گرم)

۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
بادام هندی شور فله (250 گرم)

بادام هندی شور فله (۲۵۰ گرم)

۱۰۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
پسته بو داده کم نمک مانی (130 گرم)

پسته بو داده کم نمک مانی (۱۳۰ گرم)

۲۸,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
تخمه آفتابگردان نمکی فله (250 گرم)

تخمه آفتابگردان نمکی فله (۲۵۰ گرم)

۱۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
تخمه آفتابگردان مزمز

تخمه آفتابگردان نمکی مزمز(۱۰۰ گرم)

۱۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
تخمه کدو شور فله (250 گرم)

تخمه کدو شور فله (۲۵۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

تخمه کدو نمکی رست شده چی توز (۷۰ گرم)

۱۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
توت خشک فله (250 گرم)

توت خشک فله (۲۵۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
خرما پیارم فله (300 گرم)

خرما پیارم فله (۳۰۰ گرم)

۳۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
خرما زاهدی خشک

خرما زاهدی خشک فله (۲۵۰ گرم)

۱۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
زرشک برتر (120 گرم)

زرشک برتر (۱۲۰ گرم)

۲۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
سنجد خشک فله (250 گرم)

سنجد خشک فله (۲۵۰ گرم)

۱۹,۵۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
قیصی فله (250 گرم)

قیصی فله (۲۵۰ گرم)

۱۹,۵۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

کشمش پلویی فله (۲۵۰ گرم)

۱۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
کشمش سبز فله (250 گرم)

کشمش سبز فله (۲۵۰ گرم)

۱۹,۵۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر

کنجد خام فله (۲۵۰ گرم)

۱۶,۵۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
گردو با پوست فله (500 گرم)

گردو با پوست فله (۵۰۰ گرم)

۹۷,۵۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
لیمو عمانی خشک دانه (100 گرم)

لیمو عمانی خشک دانه (۱۰۰ گرم)

۱۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مغز بادام بو داده مانی (30 گرم)

مغز بادام بو داده مانی (۳۰ گرم)

۱۲,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مغز تخمه آفتابگردان مزمز (35 گرم)

مغز تخمه آفتابگردان مزمز (۳۵ گرم)

۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مغز سه تخمه نمکی مزمز (30 گرم)

مغز سه تخمه نمکی مزمز (۳۰ گرم)

۴,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مغز گردو (100 گرم)

مغز گردو (۱۰۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مویز بدون هسته فله (250 گرم)

مویز بدون هسته فله (۲۵۰ گرم)

۴۲,۵۰۰ تومان
ناموجود
اطلاعات بیشتر
با مجوز رسمی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک